Forum

Та Чи Варта Ж Вона ...
 
Notifications
Clear all
Та Чи Варта Ж Вона Його?
Та Чи Варта Ж Вона Його?
Group: Registered
Joined: 2023-05-14
New Member

About Me

Как только она появится, Украина станет продвигаться вперед, в том числе и на международной арене. Чтобы завершить СВО на Украине успешно, необходимо выполнить главное условие - Украина не должна представлять угрозу для России. Не випадково в остаточній редакції тексту автор посилив мотив відчуження людини і живої природи, рідної землі як ознаку часу. Адже «мирний» атом може перетворитися на «атом- ний гриб», розітнуте слово - розпастися на позбавлені мистецької вартості кусники, перекроєна історія понівечить людські долі, байдужий до націо- нальної своєрідності об’єктивізм спородить яничарів, - а все разом призво- дить до екзистенційного вакууму, відчуження. У тих чи інших формах і поєднаннях слово «атом» зринає у багатьох поетичних текстах. Виявилось, що Ф.Достоєвський і З.Фрейд таки «обмовили» людину, бо єство людське насправді не трагічно розірване чи демонічно загрозливе. Крім того, слід врахувати словосполучення «транспозиційних енграмів орди», бо у зв’язку з цитованими рядками Кобзаря, тема науки, а науку поет розумів, згідно з духом часу, передовсім як природничу, точну, технічну, набуває зловісного національно-історичного колориту. В українській радянській фантастиці з домінантою жанрів наукової фан- тастики, зокрема у Ю.Смолича, В.Владка, М.Трублаїні та інших, переважа- ють жанрові різновиди або тенденції науково-популярної (прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік неї властиві суто науково-популярні пасажі про винаходи, за якими, як вважалося, сто- їть завтрашній день) та пригодницької літератури, частина якої взорується на боротьбу між радянським ладом і «світом капіталу».

 

 

Це була розповідь про шельмування, ув’язнення і останні роки життя академіка на Колимі, можливо, найцікавіша частина книги. У видіннях О-оріо (роман «Діти безмежжя») постають велетні духу, що віддали своє життя за свободу людини і людства, серед них Піфагор та інші вчені, зо- крема Дж.Бруно, якого зустрічаємо також в інших творах прозаїка. Ніна Бернадська, - то в 70-ті відбуваєть- ся трансформація романних різновидів: виробничий та історичний романи набу- вають «людських» вимірів, ідеологічний роман починає тяжіти до філософсько- го, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік інтелектуального. У романі «Безслідний Лукас» автор змалював образ вченого в умовах ворожої радянському ладу політичної системи, проте актуальний прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік нього конфлікт належить до того ж типу, що й у радянського кібернетика Карналя. За кількома ознаками вірш «Антитеза» належить до наукової поезії: тема науки, термінологія, філософська назва. П.Загребельний належить до найбільш популярних українських пись- менників. Ця книга є найбільш успішною і одним з найбільших за обсягом текстів в українській прозі другої половини ХХ ст., присвячених науковцям.

 

 

Українська лірика другої половини ХХ ст. розробляла проблемно-те- матичний комплекс науки у тому ж таки морально-етичному, суспільно-ви- робничому ключі, що й проза. ХХ ст., проявом духовних пошуків письменника, певною мірою осмисленням ідеалів юності. Постаті борця і «дрібного біса» з’явились у літературі в ХІХ ст., поляризуючись між край- німи феноменами ідеаліста і обивателя. Перша книга науково-фантастичного роману М.Амосова «Записки з май- бутнього» побачила світ у Москві 1967 р., друга - у Нью-Йорку 1970 р. Закор- донне видання мало купюри і було, з радянського погляду, цілком благонадій- ним, але за життя автора в Україні і на пострадянській території друга книга роману не друкувалась. З етичного погляду, життя у взаємонепроникних «відсіках» часу у вигляді ряду нетотожних «я» загрожує втратою моральної відповідальності. Тому саме через небезпеку приходу до влади однозначного зла у вигляді Скорика, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік проукраїнські виборці проводять серйозні баталії та серйозну агітацію, закликаючи всіх, хто мислить розсудливо, голосувати за Труханова. Парадоксальна назва твору відсилає до відомого біблійно- го твердження: найбільший той, хто найменший. Милли дал прогноз, что противостояние продолжится до тех пор, пока противоборствующие стороны не достигнут своих политических целей. Загребельного мусить розігнати творчу мисль до космічної швидкості.

 

 

Хоча, завдяки відповідальному ставленню до робо- ти і природному обдаруванню, всупереч обмеженому погляду на завдання наукової фантастики, письменник не втратив ні на польоті фантазії, ні на ґрунтовності викладу. Ніхто більше за реалістів народницького спряму- вання не писав про національні пріоритети наукової діяльності. Очевидно, реакцією на ці домінанти став образ науковця у психологіч- ній прозі, де письменника цікавить особистісний смисл наукової діяльності у повсякденному житті, спроможність чи неспроможність такої діяльності наповнити життя людини екзистенційним смислом і щастям, що чекає на Україну в 2023 році передбачення проявилося зокрема у психологічному романі Ю.Мушкетика «Біла тінь». Гадаємо, Марченкова віра у влас- ну незмінну сутність - не предмет дискусій, не концептуальний фаталізм чи концептуальний еволюціонізм автора, радше страх героя набути свободу і втратити статус, сім’ю, душевний комфорт. Проте листи В. Сухомлинського, як і більшість його праць, написано російською мовою, чи не з моменту створення признача- лись, очевидно, пророцтво для України 2023 публікації. Такі образи, як правило, є гармонійними, цілісними, але життєво малопере- конливі. Варто уважно поставитися до свого здоров'я, але не бути занадто недовірливим, оскільки діагноз може виявитися помилковим.

Location

Occupation

прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: